JUNIOR & SENIOR HIGH SCHOOL OF KOGAKUIN UNIVERSITY <OFFICIAL BLOG>

工学院大学附属中学校・高等学校<公式ブログ>

探究論文

高校1年生 探究論文キックオフ

6/10(水)の6限に、高1全クラスで探究論文のキックオフミーティングを実施しました。 これは本来、4月のオリエンテーション合宿にて取り組む予定でしたが、オンラインで実施の運びとなりました。 本校では、高校生全員が高2までに探究論文を執筆します。 そ…